Doprava

Obsah:

Česká republika leží ve střední Evropě, jejími sousedními státy jsou (od západu na východ): Spolková republika Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko. Hlavní město České republiky je Praha.Jižní Čechy jsou jedním z nejatraktivnějších turistických regionů České republiky. Nacházejí se v jižní části republiky při hranicích s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo. Kraj tak lze navštívit i po cestě z Prahy do Vídně, Lince nebo Pasova. Největší město jižních Čech, České Budějovice, se nalézá přibližně v jejich středu.

Dopravní spojení

Automobilem

Jižní Čechy jsou ze severních a východních oblastí České republiky a ze sousedního Rakouska dobře dostupné po silnici E 55 (Praha - České Budějovice - Linz), na kterou se napojují místní dopravní uzly.

Přibližné vzdálenosti a doby trvání cesty vozem z vybraných měst do centra jižních Čech (České Budějovice)

Výchozí bod Přibližná vzdálenost (km) Přibližná doba trvání cesty
Praha 150 km 2 hod. 30 min.
Vídeň 200 km 3 hod. 45 min.
Linz 95 km 1 hod. 55 min.
Mnichov 330 km 5 hod. 20 min.
Pasov 130 km 2 hod. 55 min.

Autobusové spojení

Autobusové spojení zajišťuje v rámci pravidelné linkové dopravy v regionu několik dopravců. Jízdenky zpravidla není potřeba rezervovat dopředu, jízdné se platí přímo řidiči po nástupu do vozidla.

Spojení z Prahy či dalších vzdálenějších center zajišťují pravidelné dálkové linky.

Mezinárodní dopravní linky končí ve větších městech - Praze, Plzni či Českých Budějovicích.

Železniční spojení

Mezinárodní vlaková spojení vedou přes České Budějovice a důležitý želeniční uzel ve Veselí nad Lužnicí.

Letiště

Letiště České Budějovice
6 kilometrů od Českých Budějovic, směrem na Český Krumlov, se nachází mezinárodní Letiště České Budějovice, které je jediným místem na jihu Čech umožňujícím letecké spojení s celým světem.
Letiště České Budějovice má v současné době licenci na provozování neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí a je způsobilé pro lety za viditelnosti (VFR) ve dne. Na dva a půl kilometrů dlouhé dráze mohou přistávat letadla do rozpětí křídel 36 metrů, lety, které potřebují Celní a pasovou službu, je třeba ohlásit 24 hodin předem.
Důkladná modernizace a rekonstrukce, kterou právě letiště prochází, jej zařadí do rodiny standardních mezinárodních leteckých přístavů. Po dokončení bude Letiště České Budějovice připraveno na odbavení středně velkých dopravních letadel, včetně zajištění pravidelných i charterových letů.
Bližší informace naleznete na webových stánkách: www.airport-cb.cz

Nejbližší veřejné mezinárodní civilní letiště je v hornorakouském městě Linz, další letiště mezinárodního významu jsou pak v Praze a ve Vídni, poněkud vzdálenější je německý Mnichov.

Kvalitní navazující spojení jsou zajištěna jak veřejnými dopravními prostředky (autobusy, železnice), tak i při využití osobního automobilu - v takovémto případě doporučujeme pronájem vozidla přímo na některém z letišť.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání - tel. 112
Policie ČR - tel. 158
Městská policie - 156 (odtažená vozidla)
Záchranná služba - tel. 155

Pomoc v nouzi - silniční a odtahové nonstop služby
ABA - Autoklub Bohemia Assistance - tel. 1240
Ústřední automotoklub - tel. 1230

Asistenční, odtahové a vyprošťovací služby Korostenski assistance

Související články

Další odkazy


 
Bookmark and Share
Chcete být prezentováni na těchto stránkách?
Zaregistrujte se a přidávejte informace o svých aktivitách, akcích i náměty na aktuality během jedné minuty.