Fotobanka

app.photopick.cz

Žádost o přístup do fotobanky


Zásady ochrany osobních údajů
Pokud nemáte zájem, tak nezaškrtávejte ani jednu možnost.

Podmínky užití fotografií z fotobanky JCCR

Fotografie poskytuje Jihočeská centrála cestovního ruchu bezplatně k propagačním účelům v tuzemsku a v zahraničí.

Fotografie z Fotobanky si můžete stáhnout bezplatně, a to pouze k propagačním a nekomerčním účelům, pro zveřejnění v cizině i v tuzemsku. Nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v tištěných periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných  propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu). V periodickém tisku (noviny, časopisy) lze vyžívat jednotlivých fotografií  pouze za účelem zpravodajským a to v odůvodněné míře. Dále mohou novináři využít fotografií pro účely propagace regionu jižní Čechy. V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu autora za porušení autorských práv.

Upozornění

V případě, že máte zájem o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor  díla. Porušení níže uvedených práv pořizovatele fotobanky bude mít bezodkladně za následek vymáhání nápravy nežádoucího stavu v řízení před obecnými soudy. Zároveň s výše uvedeným právním opatřením bude požadována náhrada vzniklé škody. Uživatelé zároveň nesmějí jednotlivé fotografie nebo jejich celky užívat systematicky či opakovaně, což je v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze. Fotobanku nelze užívat nadměrně, a to jak jednotlivé fotografie tak jejich celky k účelům, které za běžného užívání nezasahují do autorských práv pořizovatele fotobanky (např. vytvářet na webových stránkách cestovních kanceláří databázi složenou z fotografií získaných z této fotobanky). Uživatelé fotobanky nejsou oprávněni využívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze (JCCR). Užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům.