Agrosalon Země živitelka se letos těší rekordnímu zájmu

Rekordní zájem vystavovatelů zapříčinil, že všechny výstavní plochy i pavilony jsou již několik týdnů plně obsazeny. Účastníci se tak mají na co těšit.

Čeká na vás přes 600 VYSTAVOVATELŮ ● již 48. ROČNÍK, letos s podtitulem: BUDOUCNOST ČESKÉ KRAJINY

JIHOČESKÁ BEEF SHOW: Jihočeská angus show, Jihočeská limousine show, soutěž Junior teamu, komentovaná přehlídka plemene dexter

2 PŘEDVADIŠTĚ: výstava norických koní a koní plemene shagya-arab , ŽIVITELKA SPEED SHEAR: soutěž v rychlostní střiži ovcí, národní šampionát plemene ovcí Zwartbles, oslíci, americký miniaturní kůň, jezdecké ukázky koní

MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA: novinky roku 2022 i výstavní premiéry / historické zemědělské stroje / Národní dožínky 2022 / Dětský zemědělský svět /expozice a program k předsednictví ČR v radě EU / bohatý doprovodný odborný a kulturní program a mnoho dalšího

Téma letošního ročníku ZEMĚ ŽIVIVITELKY je „BUDOUCNOST ČESKÉ KRAJINY“, s důrazem poukázat na potřebu ochrany krajiny - ochranu životního prostředí, přírody, přírodních zdrojů, biodiverzity, klimatu a podpory ekologické produkce v zemědělství.

„Agrosalon Země živitelka je nejen akcí, na které se prezentují naši vystavovatelé, ale také akcí, která reaguje na aktuální témata agrosektoru. Budoucnost české krajiny je klíčové téma pro nás pro všechny, právě činnost zemědělců ji velmi ovlivňuje. V rámci odborného doprovodného tématu a některých expozic našich vystavovatelů chceme prezentovat pozitivní vliv správně prováděné zemědělské činnosti. Našim cílem je, aby si návštěvníci uvědomili enviromentální význam zemědělců. K tomu patří samozřejmě i téma potravin, které s tím úzce souvisí. Zde chceme nejen poukázat na vysokou kvalitu domácí produkce, ale i její rozsah,“ uvádí předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.

Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava s mezinárodní účastí vystavovatelů. Zaměřuje se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě, jako jsou novinky z oblasti zemědělské techniky, myslivosti, rybářství, potravinářství, chovu hospodářských zvířat, z oblasti výzkumu a vzdělávání a propaguje kvalitní české potraviny.

Na Země živitelce má každý rok řada strojů a technologií svoji premiéru, a je to tak i letos. Návštěvníci se můžou těšit na řadu novinek roku 2022, včetně 2 exkluzivních výstavních premiér strojů tzv. smart farming neboli precizního zemědělství. Všechno to jsou stroje, které pomáhají zlepšovat stav půd, podporovat biodiverzitu, zadržovat vodu v krajině apod.

„Země živitelka je jednou z nejdůležitějších akcí, kde se může veřejnost seznámit s dobrou prací českých a moravských zemědělců a potravinářů. Tématem letošního ročníku je Budoucnost české krajiny. A v českém zemědělství v následujících letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině. Mezi naše priority patří například ochrana půdy. Chceme zemědělce motivovat ke zmenšování půdních bloků, proto od roku 2023 omezíme osevní plochu jedné plodiny v silně erozně ohrožených oblastech ze současných 30 na 10 hektarů. Plánujeme, že na ostatních pozemcích k takovému omezení budou moct zemědělci přistoupit dobrovolně, a získat tak zvláštní příplatek v ekoplatbě,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

SMART ZEMĚDĚLSTVÍ, ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A TECHNOLOGIE

 • o světová premiéra unikátního samochodného krmného míchacího vozu TRIOTRAC M
 • o novinka roku 2022: první robotický vinohradnický robot Bakus®
 • o výstavní premiéra: multifunkční robotický systém – revoluce na poli autonomního zemědělství

POTRAVINY

 • o Pavilon potravin, zemědělských firem, státních institucí a krajů (T1)
 • o Pavilon potravin a spotřebních družstev (B4)
 • o NOVINKA: salonek vín v pavilonu B4
 • o ochutnávka biopotravin v expozici Evropské komise
 • o Agrární komora ČR – projekty na podporu kvalitních českých potravin
 • o NOVINKA! POJÍZDNÁ PRODEJNA REGIONÁLNÍ POTRAVINY v expozici SZIF
 • o projekt RYBA NA TALÍŘ v expozici Zařízení služeb Ministerstva zemědělství

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 • o 4. JIHOČESKÁ BEEF SHOW: šampion plemene aberdeen angus speciálně na Země živitelce / příprava zvířat na show specialistkami ze Skotska
 • o 2 předvadiště / chladnokrevní i teplokrevní koně, ovce, kozy

SOUTĚŽ ZLATÝ KLAS 2O22

EXPOZICE K PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EU (pavilon T2)

DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT

Rozmístění vystavovatelů a programu je vyznačeno v mapě areálu, která je součástí PRŮVODCE ZEMĚ ŽIVITELKOU (pro návštěvníky ZDARMA).

Zpět